Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 14, 2022

Predikan av Petrus Jarl

Tema: Expandera Guds kärlek

harnosand.pingst.se


Jul 31, 2022

Predikan av Mikael Öhman

Tema: Vem vinner? Den jag matar

harnosand.pingst.se


Jun 26, 2022

Predikan av Oscar Lindén

Tema: Jag ska göra dig till människofiskare

harnosand.pingst.se


Jun 12, 2022

Predikan av Elisabet Åström

Tema: Sänd till den här världen

harnosand.pingst.se


May 29, 2022

Predikan av Per Hammarström

Tema: Gör inte skillnad på någon

harnosand.pingst.se