Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2022

Predikan av Oscar Lindén

Tema: Jag ska göra dig till människofiskare

harnosand.pingst.se


Jun 12, 2022

Predikan av Elisabet Åström

Tema: Sänd till den här världen

harnosand.pingst.se